غیرفعال کردن اس اس ال رایگان سی پنل

برای غیرفعال کردن ssl رایگان LetsEncrypt در cPanel به بخش SSL/TLS Status بروید:


روبروی گواهی ssl مورد نظر روی Exclude from AutoSSL کلیک کنید:


با انجام مراحل بالا گواهی رایگان غیرفعال میشود.
اگر گواهی حذف نشد این آموزش را ببینید: آموزش حذف SSL در cPanel