حذف گواهی ssl در cPanel

برای حذف گواهی SSL در سی پنل به بخش SSL/TLS بروید
روی Manage SSL sites کلیک کنید:

روبروی گواهی ssl مورد نظر روی Uninstall کلیک کنید

پس از کلیک روی Uninstall پیغام زیر نمایش داده میشود. روی Proceed کلیک کنید تا گواهی SSL حذف شود.


برای غیرفعال شدن ssl (غیرفعال شدن https) علاوه بر حذف گواهی SSL اگر تنظیماتی در فایل .htaccess ایجاد کرده اید (مانند تنظیماتی که در اینجا آموزش داده شده) باید آن را هم حذف کنید.