اگر قبلا در سی پنل روی پوشه ای رمز گذشتید و قصد دارید رمز را غیرفعال کنید، بصورت زیر اقدام کنید:
در سی پنل به بخش File Manager بروید
روی پوشه مورد نظر کلیک راست و سپس روی گزینه Password Protect کنید:

غیرفعال کردن رمز پوشه در cpanel
پس از کلیک روی Password Protect صفحه جدیدی بصورت زیر باز میشود:

غیرفعال کردن رمز پوشه در سی پنل


برای غیرفعال کردن رمز پوشه گزینه Password protect this directory را غیرفعال کنید و در پایان روی دکمه Save کلیک کنید

لینک مرتبط: آموزش رمز گذاری روی پوشه در cPanel