معمولا در زمان اجرای cron jobs در سی پنل و دایرکت ادمین و ... یک ایمیل برای صاحب سایت ارسال میشود.
اگر تعداد cronjob ها زیاد باشد و ایمیل های زیادی در ساعت ارسال شود ممکن است سیستم آن را اسپم تشخیص داده و سایت را مسدود کند.
برای جلوگیری از مسدود شدن سرویس بدلیل ارسال بیش از حد ایمیل بخش cronjobs دستور cron را بصورت زیر ایجاد نمایید:
کد:
 mycommand >/dev/null 2>&1
در واقع باید عبارت >/dev/null 2>&1 را با انتهای دستور کرن جاب خود اضافه کنید تا دستور خروجی متنی نداشته باشد و ایمیل ارسال نشود.