برای اتصال دامنه آی آر به ip این آموزش را ببینید:
آموزش اتصال دامنه آی آر به آیپی