گاهی اوقات ممکن است قصد داشته باشید تغییراتی روی سایت خود اعمال کنید و نخواهید دیگران تغییرات را ببینند.
در این صورت میتونید با اعمال تنظیماتی در فایل htaccess سایت را برای ip (های) مورد نظر خود فعال و برای دیگر آیپی ها غیرفعال کنید.
برای اینکه سایت فقط با ip مورد نظر خودتان قابل مشاهده باشد این آموزش را ببینید:
باز شدن سایت فقط با آیپی خاص