اگر قصد دارید از هاست خود ایمیل ارسال کنید، برای ساخت یا فعال کردن رکورد dkim این آموزش را ببینید: فعال کردن spf و dkim و dmarc در cPanel
ولی اگر میخواهید از طریق هاست یا سرویس دهنده ایمیل دیگری اقدام به ارسال ایمیل کنید آموزش زیر را ببینید:

برای ساخت رکورد dkim در سی پنل به بخش Zone Editor بروید
روبروی نام دامنه روی Manage کلیک کنید
روی Add TXT Record کلیک کنید
در بخش 1 مقدار Name ، در بخش 2 رکورد dkim را وارد کنید. این مقادیر را باید از پشتیبانی سرویس ایمیل خود بگیرید. در پایان روی Add Record کلیک کنید