اگر قصد دارید از هاست خود ایمیل ارسال کنید، برای ساخت یا فعال کردن رکورد DMARC این آموزش را ببینید: فعال کردن spf و dkim و dmarc در cPanel
ولی اگر میخواهید از طریق هاست یا سرویس دهنده ایمیل دیگری اقدام به ارسال ایمیل کنید آموزش زیر را ببینید:

برای ساخت رکورد DMARC در سی پنل به بخش Zone Editor بروید
روبروی نام دامنه روی Manage کلیک کنید
روی Add DMARC Record کلیک کنید

روی Raw کلیک کنید. رکورد DMARC را وارد کنید (این مورد را باید از پشتیبانی سرویس ایمیل خود بگیرید) و در پایان روی Add record کلیک کنید.