درود

ابتدا برای نصب این کنترل پنل SELinux را غیر فعال کنید برای این کار باید فایل /etc/sysconfig/selinux ویرایش کنید و خط مربوطه را به selinux=disabled ویرایش کنید SElinux تا بوت بعدی سرور روشن خواهد ماند.
شما باید این دستورات را از کاربر روت اجرا کنید (برای خاموش شدن SeLinux به صورت موقت):
کد:
# su - root
# setenforce 0
در ضمن مطمئن باشید که فایروال شما پورت 7777 و 7778 tcp رو نباید بسته باشد...
برای نصب کنترل پنل از طریق SSH با دسترسی روت این موارد را اجرا کنید !
اگر مای اس کیو ال ندارید !
کد:
# su - root
# yum install -y wget
# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
برای نصب به حالت Master (به حالت پیش فرض تک سرور)
# sh ./kloxo-installer.sh --type=master
برای نصب به حالت Slave
کد:
# sh ./kloxo-installer.sh --type=slave
اگر Mysql دارید و پسورد روت آن را انتخاب کرده اید باید از این دستور استفاده کنید :
کد:
# su - root
# yum install -y wget
# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
# sh ./kloxo-installer.sh --type=<master/slave> --db-rootpassword=PASSWORD
ممکن است حین نصب هیچ چیزی دیده نشود اما مطمین باشید نصب در حال انجام است و به هیچ عنوان ارتباط را قطع نکنید.!
بعد از نصب به آدرس زیر رفته تا صفحه ورود خود را ببینید :
کد:
http://YouR Server IP:7778
یوزر admin و پسورد admin وارد کنید و یوزر و پس خود را عوض کنید.


بدرود