سلام دوستان گرامی
من یک دامنه ir جدیدا ثبت کردم اما ایر نیک از من مدارک خواسته و گفته ایمیل زده اما من یادم نیست که چه ایمیلی به ایرنیک دادم حالا چه جوری بفهمم